රජරට.lk හි මුලික අරමුණ වන්නේ අන්තර්ජාලය තුල ප්‍රමාණාත්මකව අවම ලෙස පවතින රජරට හා බැඳුණු ආගමික, සංස්කෘතිකමය, සාමාජීය හා ආර්ථිකමය තොරතුරු සිංහල මාධ්‍යයෙන් ප්‍රචලිත කිරිම සඳහා සාමුහික ප්‍රජාවක් ගොඩනැගීම වේ. ශ්‍රී මහා බෝධිය රජරට අතථ්ය සරසවිය රජරට සරසවිය Rajarata Virtual University Rajarata University of Sri Lanka Rajarata Rifles (Raja = king, rata = country) Rajarata (historical region, Sri Lanka) Rajarata Tiles Tank Heritage of Rajarata Golden Fields of Rajarata Polonnaruwa, Sri Lanka Polonnaruwa Rice farming Polonnaruwa history of great kings Gal Vihara (Stone Shrine), Polonnaruwa, Sri Lanka Polonnaruwa Sri Lanka - Polonnurawa City Travel Guide Polonnaruwa Sri Lanka's medieval capital was established as the city of the land Britannica online encyclopedia article on Polonnaruwa (Sri Lanka), town, north-central Sri Lanka (Ceylon), near the Mahaweli River. Anuradhapura The Birthplace of Sinhala Civilization. Anuradhapura, Sri Lanka - The First Kingdom Sacred City of Anuradhapura - UNESCO World Heritage Centre Anuradhapura, Sri Lanka History and Heritage_Anuradhapura Anuradhapura (3rd BC - 10th AD). Several centuries before the Jesus Christ, Anuradhapura is Sri Lanka's most sacred City Anuradhapura is Sri Lanka's first capital founded about the 4th century BC, and continued as the national capital for over six hundred years. North Central Province, Sri Lanka Paddy harvest of Yala season in North Central Sri Lanka Microsoft Office 2007 interfaces in SinhalaStepping up in a big way to support the need of the hour to take and empower rural Sri Lanka with ICT skills, especially during this Year of English and IT, Microsoft Sri Lanka has launched ‘Gamata IT’ – a series of initiatives that focus on the central goal of taking ICT to the islands’ most remote rural communities රජරට උදානය සංවර්ධන සැලැස්ම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය රජරට කෘෂි කර්මාන්තය පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය රජරට ගොවියා අනුරාධපුර යුගයේ සිංහල සාහිත්ය්‍ය අනුරාධපුර, (Anuradhapura), යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පෞරාණික අගනුවරකි. අනුරාධපුරය පදනම් වූ පොළොන්නරුව ධීවර මධ්‍යස්ථානය පොළොන්නරුව උකු කිරි කර්මාන්ත ශාලාව පැරණි අගනුවරක් වන ඵෙතිහාසික පොළොන්නරුව ලංකාවේ පැරැණි රාජධානි අතරින් අනුරාධපුරයට පමණක් දෙවැනි වන පොළොන්නරුව ඉසුරුමුණිය විහාරය උතුරු මැඳ පළාත Tucked in the historical city of Anuradhapura, Rajarata Hotel represents history and elegance. Our rooms vary from Deluxe to Standard. We have carefully designed each room to maximize your relaxation and we wish to go that extra mile to make you feel right at home. Room rates will differ according to room chosen and the season. Glide into a world of comfort and let us paper you to your heart’s content. Rajarata Hotel will take you to a world of cuisine which would tantalize your taste buds. Our restaurant “Tranquil” serves traditional and intercontinental food with a specialty menu for pilgrims and to all the general Guests. Our bar “Escape” and “Sweet Crib Lounge” promise to spoil you, with sweet delights and cocktails. You are invited for a royal sensation රජරට වකුගඩු රෝගය යැයි සමහරුන් විසින් හැඳින්වුන මේ රෝග තත්වය පිළිබඳ ව විමර්ශනයක් කළ රජයේ වෛද්‍ය

පරිගණකයේ සිංහල ස්ථාපනයට උපදෙස් වර්ඩ් 97-2003 ගොනුව / 2007 ගොනුව

වින්ඩෝස් විස්ටා, ඔෆිස් 2007 භාෂා අතුරු මුහුණත් ඇසුරුම් (LIP) සමඟ සිංහල-දෙමළ
ප්‍රධාන ක්‍රමවේද සංස්කාරකය (Input Method Editor) ස්ථාපනය කරගැනීම

ලඟදීම බලාපොරොත්තු වන්න

All you have to do is just download the Sinhala Enabling Pack for Windows XP
from Language Technology Research Laboratory
University of Colombo School of Computing

Installation of this pack will enable the Unicode support for Sinhala, for Microsoft® Windows® XP(sp2) and Microsoft® Office 2003® (sp1).

After you done please visit us to ensure the installation. Following text should display properly in Sinhala.

වින්ඩෝස් විස්ටා මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරන්නේ නම් ඉහත ස්ථාපනය අවශ්‍ය නොවේ.

www.රජර‍ට.lk වෙත පිවිසුනු ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.